Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie reguluje   Uchwała Nr XLVI/674/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2018 oraz Zarządzenie Nr 535/1802/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 grudnia 2021 r.