Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców- Łuczak W.

Zastępca Przewodniczącej  Rady Rodziców- Czyszek A.

Sekretarz – Kloczkowska D.

Skarbnik-Sekuła M.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Suckiel-Bugajak M

Zastępca Przewodniczącej  Komisji Rewizyjnej- Cholewa  A.

Konto Rady Rodziców   

PKO Bank Polski   

69 1020 2791 0000 7402 0008 6264