Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców- Oryszczyn M.

Zastępca Przewodniczącej  Rady Rodziców-  Wojta S.

Sekretarz – Krajewski K.

Skarbnik- Budziński  P.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Śleziak P.

Zastępca Przewodniczącej  Komisji Rewizyjnej- Krupińska E

Konto Rady Rodziców   

PKO Bank Polski   

69 1020 2791 0000 7402 0008 6264