Drodzy rodzice  

Informujemy , że zgodnie z zarządzeniem  Nr 718/2368/22 Prezydenta  Miasta Koszalina z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ustalania terminów przerw w pracy  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin w roku szkolnym 2022/2023 , przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie trwać od 1 lipca 2023r do 31 lipca 2023r.    Na chwilę obecną, z uwagi na trudna sytuację  kadrową, niemożliwe jest potwierdzenie funkcjonowania przedszkoli zastępczych. Wobec powyższego prosimy , aby zaplanowali sobie Państwo  opiekę  nad dziećmi w okresie całej przerwy urlopowej.