Miło nam poinformować, że Przedszkole nr 9 im.Bursztynek w Koszalinie po raz kolejny otrzymało Certyfikat "Freblowskie Przedszkole".

Program ten uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla, niemieckiego pedagoga, twórcy wychowania przedszkolnego, twórcy tzw, „ogródków dziecięcych”, architekta i miłośnika przyrody. W 1805 roku Froebel rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole, która prowadzona była zgodnie z założeniami pedagogicznymi reprezentowanymi przez Johanna Pestalozziego, który zakładał, że o rozwoju każdego dziecka decyduje siła intelektualna, fizyczna, a także moralna.

Autorską koncepcję filozofii wychowania Froebel oparł na trzech głównych ideach:

 • jedności wszechświata,
 • szacunku dla dziecka i jego indywidualności,
 • znaczeniu zabaw w rozwoju dziecka.

     Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą, według pedagoga, jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie. Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej,  a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka.

       Najważniejszą częścią programu „Dar Zabawy” są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka.

Dary, charakterystyczne dla freblowskich przedszkoli, to wełniane piłeczki, drewniane klocki w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, mozaiki, patyczki, pierścienie i punkty. Wykonane są ze zróżnicowanych materiałów: wełny, drewna, plastiku. Pozwalają poznawać kształty i wymiary, są precyzyjnie i logicznie skonstruowane, by pozwolić jak najlepiej rozwijać kompetencje artystyczne i geometryczne dzieci. Służą one dzieciom do zabaw percepcyjno-manipulacyjnych, badawczych, umożliwiają rozwój zdolności artystycznych. Dzieci podejmują z ich wykorzystaniem zabawy badawcze, tematyczne i konstrukcyjne, poznają świat matematyki, tworzą ornamenty. Zabawom z darami zawsze towarzyszy śpiew, ruch, słuchanie literatury, recytacja i prace manualne.

Korzyści dla dziecka płynące z pracy z programem „Dar zabawy”

 • swobodny, naturalny, wszechstronny rozwój,
 • kształtowanie umiejętności współpracy i wzajemnego szacunku,
 • duża samodzielność, samoświadomość i motywacja,
 • rozwój kreatywności i twórczego myślenia,
 • dążenie do ładu, porządku, systematyczności, równowagi,
 • fascynacja światem i naturą,
 • nabywanie niezbędnych umiejętności życiowych w sposób twórczy i atrakcyjny dla dzieci,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych