Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie reguluje  Uchwała Nr L/792/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 4 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin oraz Zarządzenie Nr 731/2404/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 grudnia 2022 r.