Prezydent Miasta Koszalina zarządzeniem nr 926/3172/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/ 2025 do przedszkoli prowadzonych przez gminę Miasto Koszalin. Szczegółowy harmonogram znajduje się w załączniku.