Drodzy rodzice  

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem  Nr  897/3088/23  Prezydenta  Miasta Koszalina z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustalania terminów przerw w pracy  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin w roku szkolnym 2023/2024 , przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie trwać od 1 sierpnia  2024r. do 31 sierpnia  2024r.    Na chwilę obecną, z uwagi na trudna sytuację  kadrową, niemożliwe jest potwierdzenie funkcjonowania przedszkoli zastępczych. Wobec powyższego prosimy , aby zaplanowali sobie Państwo  opiekę  nad dziećmi w okresie całej przerwy urlopowej.