Drodzy rodzice

Sposób składania  wniosków do naboru  dzieci na rok szkolny 2023/2024 został opisany na stronie www.p9.eduportal.koszalin.pl w zakładce Rekrutacja : Podręcznik dla kandydata.  Wnioski  o przyjęcie dziecka do przedszkola w formie   papierowej wraz z niezbędnymi  dokumentami  należy złożyć w   skrzynce na listy  znajdującej się w wejściu  przedszkola lub przekazać  pracownikowi  przedszkola. Kontakt  w sprawie rekrutacji  codziennie w godzinach 10,00-12,00.